Krachtgezin

Gerichte zorg aan huis op een vriendschappelijke en informele manier
Krachtgezinnen
Vertrouwen, verbinding en een ontspannen sfeer zijn belangrijke ingredienten bij het effectief helpen van kwetsbare gezinnen, waarbij problemen rondom opgroeien en opvoeden zijn opgestapeld. Krachtgezinnen is een innovatieve vorm van jeugdhulp, waarbij de geschoolde jeugdzorgprofessional de gastvrijheid van het eigen gezin gebruikt als kracht voor het kwetsbare gezin.

Voor de gemeente Westerkwartier hebben we een pilot met een nieuwe vorm: Krachtgezin.

Professionele opvoeders ondersteunen een gezin dit ter voorkoming dat de jongere uit huis geplaatst wordt.

Dit doen we onder franchise van Spring Up. Zie hun site voor verdere informatie.