Werkwijze

Wij zijn een stabiel en liefdevol gezin, zien overal een uitdaging in en nodigen de kinderen uit om zich binnen ons gezin te ontwikkelen.

Het gezinshuis kenmerkt zich door het gebruik maken van de dingen van alledag. Het gewone leven doet zijn werk in ons gezinshuis.

Wij zijn gericht op het scheppen van een huiselijke sfeer met activiteiten in en om ons huis en ons sociale netwerk.

Een degelijk en warm gezinsklimaat kan juist voor kinderen en jongeren in nood een tijdelijk rustpunt zijn, zeker in de zoektocht naar een vervolgplek.

Het opvoedingsklimaat kenmerkt zich door een duidelijke basisstructuur en een open karakter.

Door ervaring in ons vorige werk hebben wij geleerd om te gaan met ouders en jongeren in verschillende situaties.

Wij gaan op een open manier om met de biologische ouders en proberen op die manier samen te werken met de biologische ouders waarbij het welzijn van de jongere van primair belang is. Wij gunnen de eigen ouders ook een eigen plek binnen ons gezinshuis.

Met onze christelijke achtergrond staan wij open voor andere geloven of belevingen en zullen we de jongeren voor zover mogelijk daarin ondersteunen.

Privacy staat bij ons in een hoog vaandel, evenals in onze vorige baan zullen wij ons aan de privacyregels houden.